Lokalny Program Rewitalizacji
dla Gminy Olesno

Podsumowanie spotkań w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023

W dniu 23.11.2016 r. odbyło się ostatnie z cyklu spotkań informacyjnych dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2016. Z kolei 30.11.2016 r. na dużej sali Urzędu Miejskiego w Oleśnie miała miejsce konferencja podsumowująca opracowanie programu. Burmistrz Olesna podziękował lokalnej społeczności za czynny udział przy współtworzeniu programu. Przedstawiciel firmy Atmoterm S.A., wykonawcy Lokalnego Programu Rewitalizacji, podsumował etapy tworzenia programu oraz życzył owocnej realizacji zadań planowanych do realizacji.

 

Spotkanie informacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno

Zapraszamy na ostatnie spotkanie informacyjne dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023. Na spotkaniu zaprezentowane zostaną wnioski z ankietyzacji oraz przeprowadzonej diagnozy. Dodatkowo zainteresowani otrzymają Lokalny Program Rewitalizacji na płycie CD, ulotkę informacyjną.

Zapraszamy w dniu 23.11.2016 r. do hali sportowej w Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnie od godziny 12.00.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023 uchwalony

W dniu 21 i 28 września na dużej sali Urzędu Miejskiego w Oleśnie odbyły się kolejne z cyklu spotkań dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.

 

Przedstawiciele firmy Atmoterm opracowujący Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Olesno zaprezentowali metodykę wyznaczania obszaru rewitalizacji w oparciu optymalne wskaźniki pomiaru. Omówiony został etap konsultacji społecznych oraz ankietyzacji programu jak również wszystkie projekty przewidziane do realizacji na przestrzeni najbliższych siedmiu lat finansowanych zarówno ze środków Unii Europejskiej i środków samorządu gminnego.

Po spotkaniu w dniu 28 września Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023. W dniu 30.09 LPR został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego celem jego oceny merytorycznej i zgodności z regulaminem oceny lokalnych programów rewitalizacji.

Po pozytywnej ocenie dokumentu gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie kolejnych inwestycji w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.